Velkommen til Skarestrand AS

Skarestrand AS er et privat investeringsselskap, stiftet av Svein Ove Brekke i 2005.
Gjennom aktivt eierskap søker Skarestrand å skape merverdi for aksjonærene.