VI ER ET INVESTERINGSSELSKAP MED FOKUS PÅ AKTIVT EIERSKAP

Skarestrand Gruppen har en god spreding i sin investeringsportefolio gjennom Telecom, IT, eiendom, forsikring, olje m.m.

Tilbake

Sennerudtoppen næring AS

Erverv, forvaltning, utvikling og omsetning av fast eiendom, herunder deltagelse i andre selskaper og prosjekter.

Eiendom

Nyeste investeringer

Andfjord Salmon AS

Safebuilt AS

Techstep ASA

Tide forsikring AS

Kontakt oss

INTERESSERT I INVESTERINGER? TA KONTAKT MED OSS.