VI ER ET INVESTERINGSSELSKAP MED FOKUS PÅ AKTIVT EIERSKAP

Skarestrand Gruppen har en god spreding i sin investeringsportefolio gjennom Telecom, IT, eiendom, forsikring, olje m.m.

Tilbake

Safebuilt AS

Safebuilt ble stiftet med ett mål for øyet; å levere tjenester, produkter og rådgivning innen sikring og forebygging av bygg og anlegg på en mer effektiv og sikker metode enn i dagens marked.

Med et enormt aktivitetsnivå i norsk bygg- og anleggsmarked samt et stadig behov for gode digitale løsninger i den samme bransjen ha Safebuilt en klar strategi om å levere nettopp dette.

Med et spisset fokus på digitale dokumentasjonsløsninger samt gode metoder for å effektivisere den praktiske leveransen er Safebuilt klare for å sikre Norge og Norden.

Aktiv

Nyeste investeringer

Brumunda Eiendom AS

Statt Torsk AS

Pratexo Inc

MSG Production AS

Kontakt oss

INTERESSERT I INVESTERINGER? TA KONTAKT MED OSS.