VI ER ET INVESTERINGSSELSKAP MED FOKUS PÅ AKTIVT EIERSKAP

Skarestrand Gruppen har en god spreding i sin investeringsportefolio gjennom Telecom, IT, eiendom, forsikring, olje m.m.

OM SKARESTRAND

Skarestrand Gruppen AS er et privat investeringsselskap. Selskapet ble etablert basert på virksomhet innen Telecom og har siden ekspandert til å omfatte et bredere spekter av selskaper og investeringer innenfor ulike sektorer.

NOEN AV VÅRE INVESTERINGER

Kontakt oss

INTERESSERT I INVESTERINGER? TA KONTAKT MED OSS.